Show sidebar
7900A
Close

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, PVC-NYL+PO Ins, PVC Jkt, 600V TC-ER

DeviceBus® for ODVA DeviceNet™, 2 Pair 16+18AWG (19x29+19x30) Tinned Copper, PVC-NYL+PO Insulation, PVC Outer Jacket, 600V TC-ER
DATA SHEET